Resultats de les activitats acomplertes

Des de la data de la nostra obertura el 19 de desembre de 1886, hem vist acomplertes favorablement les nostres finalitats, mereixent el reconeixement de l’Ajuntament de Figueres i concedint-nos la Medalla de Plata de la Ciutat en data 2 de desembre de 2011 per la nostra funció social.