Composició dels òrgans de govern i de l'equip directiu

NomCàrrec
AIGUABELLA MALLART, Miquel President
PRATS BOSCH, JoaquimSecretari
FONTDECABA ANTICÓ, LluisTesorer
BRUGUERA FIGUERAS, Mª Dolors Vocal
FARRES FLUVIA, Miguel Angel
(arcipreste del Alt Empordà-interior)
Vocal nat
JUNYER GENOVER, Jose Maria Vocal
PUIG PELLICER, Anna Mª Vocal
VILALLONGA MARTINEZ DE CAMPOS, Mariano (representant de la família del Fundador.)Vocal

PATRONAT DE LA FUNDACIÓ EQUIP DIRECTIU (Veure apartats estructura directiva i estructura organitzativa)