Composició dels òrgans de govern i de l'equip directiu

NomCàrrec
YMBERT ALBERT, AlbertPresident
PRATS BOSCH, JoaquimSecretari
AIGUABELLA MALLART, Miquel Tesorer
BRUGUERA FIGUERAS, Mª Dolors Vocal
FARRES FLUVIA, Miguel Angel
(arcipreste del Alt Empordà-interior)
Vocal nat
JUNYER GENOVER, Jose Maria Vocal
PUIG PELLICER, Anna Mª Vocal
VILALLONGA FROMET DE ROSNAY, Arnelle Rafaela
(representante de la familia del Fundador.)
Vocal

PATRONAT DE LA FUNDACIÓ EQUIP DIRECTIU (Veure apartats estructura directiva i estructura organitzativa)