Activitat

a) Activitat:
Acolliment en la modalitat de “Llar Residència” i es destinarà preferentment a persones majors de 65 anys, fills o residents a Figueres o a la comarca de l’Alt Empordà i d’altres localitats, en els casos que ho autoritzi el Patronat de l’Asil.