Professionals

L’equip disciplinari del nostre centre, treballa per aconseguir el benestar de la persona i millorar l’autonomia dels nostres residents. Tots titulats.

  • Metge
  • Infermeres/s
  • Auxiliars
  • Fisioterapeuta
  • Cuiners
  • Podòleg
  • Animadora socio-cultural

El reduït nombre de residents ens permet oferir a cada resident un tracte personalitzat.