Fins o finalitats

D’acord amb els Articles 4 i 5 dels Estatuts, la Fundació té per finalitat oferir i acollir en la modalitat de “Llar Residència” tot el que sigui necessari a la vida humana, espiritual i corporal, a persones d’ambdós sexes de més de 65 anys, donant preferència, a les més desvalgudes, a fi de donar-los una millor qualitat de vida.