Estructura directiva i de govern

PATRONAT

NOMCÀRREC
AIGUABELLA MALLART, Miquel President
PRATS BOSCH, Joaquim Secretari
BATLLE COMET, AngelTesorer
BRUGUERA FIGUERAS, Mª Dolors Vocal
FERRES FLUVIA, Miguel Angel
(arxiprest de l’Alt Empordà-interior)
Vocal nat
JUNYER GENOVER, Jose Maria Vocal
PUIG PELLICER, Anna Mª Vocal
VILALLONGA MARTINEZ DE CAMPOS, Mariano (representant de la família del Fundador.)Vocal

Càrrecs renovats en la reunió del Patronat d’avui 28-10-19.
Acta 289 i 291.(16 Juny 2020)