Asil Vilallonga Fundació Privada

HISTÒRIA:
Fundació creada el 19 de desembre de 1886 per l’industrial Mariano Vilallonga Gipuló, persona d’excel·lents conviccions morals, socials i cristianes, devot de la Mare de Déu dels Desemparats.

INTRODUCCIÓ:
L’ASIL VILALLONGA, és una Fundació Privada classificada com a llar-residència no assistida per a gent gran de més de 65 anys d’ambdós sexes de Figueres i/o Comarca que, tant per la seva edat o escassos recursos econòmics, els hi és necessari un lloc d’acolliment adient, per tal de tenir-hi una vellesa digna i tranquil·la

És un establiment privat la finalitat del qual és prestar uns serveis permanents, que inclouen l’assistència per a les activitats de la vida diària per a persones grans, amb un grau d’autonomia suficient, que lliure i voluntàriament han decidit ingressar-hi.
L’Asil Vilallonga vol que els residents es trobin com a casa seva, en un ambient familiar i adequat a les seves característiques personals. L’objectiu és oferir un nivell de vivència, d’assistència i d’acolliment que, en conjunt, signifiqui un acceptable nivell de qualitat de vida, afavorint el manteniment del màxim grau d’autonomia personal i social.