POLÍTICA DE PRIVACITAT

RESPONSABLE
1. Identitat
Empresa: ASIL VILALLONGA FUNDACIO PRIVADA– CIF: ES G17038217Dir. Postal: Avda. Vilallonga 1 — Figueres (Girona) E-Mail: asilvilallonga.direccio@gmail.com.

Dades de contacte del delegat en protecció de dades:

FINALITATS
2. Descripció ampliada de la finalitat/s del tractament:
Tractarem les vostres dades (per exemple: per a la Gestió administrativa, prestació d’assistència sanitària i d’acord amb les obligacions que imposin la normativa o obligacions legals)

CONSERVACIÓ
3. Terminis o criteris de conservació de les dades:

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació amb l’entitat i no se sol·licite la supressió per l’interessat, seran conservades conforme als terminis legals establerts en matèria fiscal i comptable, prenent com a referència la darrera comunicació.

DECISIONS
4. Decisions automatitzades, perfils i lògica aplicada:
L’empresa NO prendrà decisions automatitzades, perfils o lògica aplicada a les vostres dades.

LEGITIMACIÓ
5. Legitimació per execució d’un contracte:
Com que el tractament és necessari per a l’execució d’un contracte mercantil, en què vostè és part, es fa constar que el tipus de contracte de què es tracta, és el citat contracte mercantil o la relació precontractual.
Com que la comunicació de dades personals és un requisit legal o contractual i un requisit necessari per subscriure el contracte esmentat, s’informa a l’interessat que està obligat a facilitar les dades personals, i així mateix que les conseqüències de no fer-ho poden suposar la no prestació del servei sol·licitat.

DESTINATARIS
6. Durant el període de durada del tractament, ASIL VILALLONGA FUNDACIO PRIVADA– no realitzarà cap cessió, excepte obligació legal, ni tampoc cap transferència.

DRETS

 1. 7. L’interessat pot exercir els drets següents:
 • Dret a sol·licitar l’accés a les vostres dades personals. Especialment a la seva història clínica d’acord amb la normativa vigent.
 • Dret a sol·licitar-ne la rectificació o supressió.
 • Dret a sol·licitar la limitació del tractament.
 • Dret a oposar-se al tractament.
 • Dret a la portabilitat de les dades.
 • Dret a retirar el consentiment prestat.

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a l’Entitat estem tractant dades personals que els concerneixin, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides.
En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en què únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats es poden oposar al tractament de les seves dades. En aquest cas, l’entitat deixarà de tractar les dades, excepte per motius imperiosos legítims, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
Si heu atorgat el vostre consentiment per a alguna finalitat concreta, teniu dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.
Per això podrà emprar els formularis habilitats per l’empresa, o bé adreçar un escrit a ASIL VILALLONGA FUNDACIO PRIVADA– Avda. Vilallonga 1 — Figueres (Girona) també pot enviar un email a: asilvilallonga.direccio@gmail.com.

En cas que sentiu vulnerats els vostres drets pel que fa a la protecció de les vostres dades personals, especialment quan no heu obtingut satisfacció a l’exercici dels vostres drets, podeu presentar una reclamació davant de l’Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent a través del vostre lloc web: www.agpd.es.

En compliment del que preveu l’article 21 de la Llei 34/2002 de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, si no voleu rebre més informació sobre els nostres serveis, podeu donar-vos de baixa a la següent adreça de correu electrònic de l’entitat, indicant a l’assumpte “No enviar correus”.

PROCEDENCIA DE LES DADES
Les dades personals que tractem a ASIL VILALLONGA FUNDACIO PRIVADA procedeixen directament de vostè:

Les categories de dades que es tracten són:

 • Dades d’identificació
 • Codis o claus d’identificació
 • Adreces postals o electròniques
 • Informació comercial
 • Dades econòmiques
 • Dades relatives a la salut integrades a la història clínica del resident/usuari.