Estatuts

Modificats notarialment d’acord amb l’última adaptació a la Llei 4/2008 de 24 d’abril de 2008, inscrits en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya en data 8 de març de 2011.